10 Adımda Az Bilinen DNA Gerçekleri

DNA modeli 9. sınıf

1DNA’mız tahmin edilenden daha uzundur.

Eğer tüm hücrelerimizdeki DNA zincirlerini açıp uç uca ekleyebilseydik, bu,  Ay’a 6000 kez gidip gelecek uzunluğa denk gelirdi.

Çekirdeklerimizde  0.09 mm boyutunda sarılmış biçimde olmasına rağmen, tek bir hücredeki DNA açılırsa, 2 metre uzunluğa kadar ulaşabilir.

Eğer vücudumuzdaki tüm DNA molekülleri uç uca eklenseydi, 600 kez Güneş’e kadar gidip geri dönebilirdik.

2Mitokondriyal DNA (mtDNA) anneden! 

Mitokondriyal DNA(mtDNA) mitokondride bulunan ve çocuğa yalnızca anneden aktarılan bir moleküldür.Bunun sebebi yumurta hücrelerinin mitokondriye sahip olması, sperm hücrelerinin olmamasıdır.

3DNA’sız hücre var mı?

Kırmızı kan hücreleri dışında vücudumuzdaki her hücre DNA’ya sahiptir.

4DNA’larımız %99 aynı!

Her insanın DNA yapısının %99’u, anne/baba ve çocuğun DNA yapısının %99.5’i birbiriyle aynıdır.

DNA tamamen kendine özgüdür. Tek bir istisna dışında; tek yumurta ikizlerinin DNA’ları birbirinin tamamen aynısıdır.

5İşin sırrı Proteinde değil, DNA’da!

Genetik bilginin DNA da depolandığı 1943 yılında anlaşıldı. Bundan önce genetik bilginin proteinlerde depo edildiği düşünülüyordu.

6Telomerler: gizemli DNA bölgeleri

Telomer bölgeleri, kromozomların uçlarında yer alan DNA dizileridir. Telomerlerin boyu kısaldıkça hücrelerin yaşam süreleri ve yaşlanma gibi faaliyetlerin artması sonucunda hücre ölüme doğru gider.

7DNA’nın kahramanları!  Miescher, Watson, Crick, Franklin …

DNA ilk olarak 1869 yılında Friendrich Miescher tarafından keşfedilmiştir.

1953’te Rosaline Franklin’ın X-ışını fotoğrafı sayesinde Watson ve Crick DNA’nın çift sarmal yapısını keşfetmişti ve tek sayfalık makaleleri Nature dergisinde yayımlandı.

8Yaşamın kitabı 4 harflik alfabeyle yazılmıştır

Bir organizmayı oluşturan tüm bilgiler DNA da saklıdır.DNA sadece 4 yapı taşından oluşur.Bunlar adenin(A) ,timin(T),sitozin(c),guanin(G) dir.

9Ömür boyu sürecek …

Bir insan genomunun tamamının yazılması günde 8 saat boyunca dakikada 60 kelime yazılırsa 50 yıl sürer.

10Domateste insandakinden daha fazla gen var.

Patateste bile daha fazla kromozom vardır.

İnsandan 7 bin daha fazla geni olan domates genetik mirasa sahip bu özelliğini dinazorları öldüren felakete borçlu olduğu düşünülüyor. Patateste ise 48 kromozom bulunurken insanda bu sayı 46’dır.