Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü

bilimde kadın ve kız çocukları günü

11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler, kadınların ve kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi, eğitim ve araştırma faaliyetlerine her seviyedeki katılımını teşvik etmek amacıyla 11 Şubat gününü 2015 yılında Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü olarak ilan etti.

1Birleşmiş Milletler verilerine göre şu anda, dünya çapında araştırmacıların yüzde 30’undan bile daha azı kadın.

21970’lerden beri Bilimde Kadınlar grubu cinsel ayrımcılığa ve kadınların yetersiz temsil edilmesine dikkat çekiyor.

3Yeterli tavsiye olmaması, yol gösterilmemesi, rol modellerin azlığı ve ön yargılar kadınların bilim alanında daha az yer almasının başlıca sebepleri.

4UNESCO verilerine göre ise, tüm kız öğrencilerin sadece yüzde 30’u yükseköğretimde STEM  ile ilgili alanları seçmektedir.

 

“Atomu kırmak önyargıları kırmaktan daha kolaydır.”Einstein