Çocuklar İçin Deney Seti Nedir ve Neden Önemlidir?

Çocuklar İçin Deney Seti Nedir ve Neden Önemlidir?

Deney setleri, içinde bilimsel konuları öğretmek için hazırlanmış, deney yada demonstrasyon yapmaya yarayan malzemeler içeren paketlerdir. Deney setleri değişik yaş grubu için farklı şekillerde ve farklı bilimsel konularda hazırlanabilir. Deney setleri genel olarak okulda öğretmen ve sınıfla birlikte uygulanacak şekilde ya da okul dışında öğrencinin kendisi ve ebeveynleriyle uygulayacağı şekilde hazırlanır. 

 

Okul dışında öğrencinin ebeveynleriyle ya da kendi kendine yapacağı deneyler içeren setlerde, konuyla ilgili açıklamaların bulunması, nasıl yapacağını anlatan rehberlerin iyi hazırlanmış olması önemlidir. Okul dışında öğrencilerin öğrenmeyi sürdürebilmeleri, veri toplamak, gözlem yapmak gibi aktivitelerle öğrenme motivasyonlarını devam ettirmeleri tatilleri ve okul dışı zamanlarını verimli kullanmalarını sağlar. Ayrıca öğrenmeyi pekiştirmeyi sağlar. 

Laboratuvar olanakları kısıtlı olan okullar için deney setleri öğrencilerin bilimsel deneyleri deneyimleyebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca deney ve laboratuvar çalışması hazırlayacak vakti olmayan öğretmenler için pratiklik sağlar ve zamandan tasarruf ettirir. Deney setleri okulda laboratuvar imkanlarını ve zamanı telafi etmenin yanı sıra, okul sonrası laboratuvar kulüpleri, öğrenci bilim kulüpleri, bilim sergileri, bilim şenlikleri gibi aktiviteler ve okuldaki grup aktivitelerini çeşitlendirmek ve faydalı hale getirmek için kullanılabilir.

 

Deney setlerinin bu faydalı özelliklerinin ortaya çıkması için iyi hazırlanmış olması önemlidir. Yeterli konu anlatımı içermeyen, bilimsel konseptleri ve kavramları aktarmayan setler öğrenci için kazanım sağlamaz. "Yemek tarifi" gibi sadece nasıl yapıldığını anlatan rehberler içeren setler, sadece eğlence amacına hizmet etmekten öteye gitmeyebilir.

Deney setleri, sadece deneyin nasıl yapıldığını içeren tariflerden çok, bilimsel konseptlerin uygun şekilde anlatıldığı, teknoloji ve bilimdeki yenilikleri takip eden içeriklere sahip olmalıdır. Deney setiyle gerçekleştirilen deney öğrenme sürecinin pekiştirilmesi için kullanılmalıdır.

 

Deney setleri genel olarak iki gruba ayrılabilir. Birinci grup genel amaçlı kullanım için olan setler, diğeri ise özelleşmiş amaçlara sahip setler.

 

Genel amaçlı kullanım için olan setler, bir grup deney malzemesinin bir araya getirildiği setlerdir. Bu malzemeleri kullanarak hangi deneyleri yapacağı ve hangi kazanımları elde edeceği öğrencinin kendisine bırakılmıştır. Öğrencinin öğreneceği temel konuları ve bilimsel kavramları kendisi belirlemesi gerekir.

 

Özel amaçlı deney setleri ise belli bir bilimsel konuyu hedefleyen deneyler içerir. Bu amaca yönelik malzemeler ve bu malzemelerin nasıl kullanılacağını anlatan rehberlere sahiptir. İyi geliştirilmiş deney setlerinde bilimsel konuyu anlatan kitapçıklar, kartlar gibi destekleyici materyaller bulunur.

ÇOCUKLARINIZLA HEM KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİP HEM DE ONLARA BİLİMİ SEVDİRMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?

Astronot Çiftçiler Deney Seti

GELECEĞIN ASTRONOTLARI
İÇIN
İNCELE

Asit Baz Ph

GELECEĞİN
KİMYAGERLERİ İÇİN
İNCELE

Kağıt Devre ve Elektrik

GELECEĞİN ELEKTRİK
MÜHENDİSLERİ İÇİN
İNCELE